กรดอะมิโนที่แตกต่างกันสามารถแบ่งได้เป็น 20 ชนิด
 
 1. กรดอะมิโนจำเป็น  ( Essential Amino acid)
-ไลซีน
พบมากใน เนื้อแดง ถั่ว นม ไข่ เนย และปลาซาร์ดีน
 -ลิวซีน
พบมากใน ไข่ ถั่วเหลือง ปลา สาหร่าย
-ไอโซลิวซีน
-เมไทโอนีน
-ฟินิลอะลานีน
-ทรีโอนิน
-ทริปโตเฟน
-วาลีน
-ฮิสทิดีน
 
2.กรดอะมิโนไม่จำเป็น ( Non essential Amnino acid)
-อะลานีน
-อาร์จินีน
-แอสพาราจีน
-กรดแอสปาติก
-กรดกลูตสมิก
-ซีสเทอิน
-กลูตามิน
-ไกลซีน
-โพรลิน
-ซีริน
-ไทโรซีน
 
 

edit @ 29 Jun 2013 16:57:02 by Zomwhan Ize

edit @ 29 Jun 2013 16:58:21 by Zomwhan Ize

Comment

Comment:

Tweet

Our firm has a lot of experience in writing industry, so if you are hunting where to purchaser excellent quality Definition Essay "perfectwritings.com">, merely get in touch with us.

#2 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-08-30 08:57

Are you aimed at your academic progress but don't realize how to complete academic papers of high quality? I can see only one solution of your writing problems! I opine that you should <a href="http://www.supreme-essay.com/buy-custom-essay.html">buy custom essay</a>.

#1 By DorotheaPOWELL18 (31.184.238.73) on 2013-08-23 10:18