คำมูล

 คำมูล คือ คำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. คำมูลเป็นพยางค์เดียวโดดๆ จะเป็นคำมาจากภาษาใดก็ได้ แต่ต้องเป็นคำเดียว เช่น

 ภาษาไทย - พ่อ แม่ หมู หมา แมว น้อง

 ภาษาจีน - เกี๊ยะ เกี๊ยว เจี๊ยะ แป๊ะ ซิ้ม

ภาษาอังกฤษ - ไมล์ เมตร ปอนด์ ฟุต

2.ถ้าเป็นคำหลายพยางค์ เมื่อแยกแต่ละพยางค์แล้วอาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ 
แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำมูลนั้นเลย เช่น กระดาษ ศิลปะ กำมะลอ

3.คำมูลคำเดียวในภาษาไทยอาจมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น

- นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่ง

- พวกเงาะชอบกินลูกเงาะ

คำประสม

เมื่อเรามีความคิดใหม่ๆ และความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้น เราก็มีวิธีคิดคำเพิ่มขึ้น โดยนำเอาคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมกันเรียกว่า คำประสม เกิดเป็นคำใหม่ มีความหมายใหม่ขึ้น เช่น พัดลม เตารีด ไฟฟ้า ตู้เย็น ลูกคิด ตากล้อง ผู้แทน เรือบิน รถราง น้ำอัดลม ฯลฯ

คำประสมที่เกิดความหมายใหม่ขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับความหมายเดิมในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ความหมายของคำประสมมีเค้าความหมายเดิมของคำมูลมารวมกันโดยตรง เช่น รองเท้า ไม้แขวนเสื้อ ไม้กวาด

2.ความหมายของคำประสมในทำนองเปรียบเทียบ เช่น หางเสือ ลูกเสือ หัวแข็ง ปากแข็ง ปากกา 
และบางคำเป็นสำนวน เช่น ยกเมฆ ชักดาบ โคมลอย น้ำพักน้ำแรง ล่มหัวจมท้าย ฯลฯ

3.คำประสมที่เกิดจากนำคำมูลที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันเป็นคำขึ้นเช่น 
 ว่องไว ว่ากล่าว เหลียวแล ช้านาน ถ้อยคำ วิ่งเต้น รูปภาพ เรือนหอ ฯลฯ

4. นำคำมูลที่มีความหมายกว้างๆมาประสมกับคำมูลคำอื่นๆ ทำให้เกิดความหมายเฉพาะขึ้น เช่น

- ชาว           (ย่อมาจากผู้ที่อยู่) เช่น ชาวบ้าน ชาวเขา ชาวเกาะ

- นัก            (ย่อมาจากผู้ที่กระทำ) เช่น นักเรียน นักร้อง นักดนตรี

- เครื่อง       (ย่อมาจากสิ่งที่ประกอบกันหรือของที่เข้าสำรับกัน) เช่น เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกีฬา 

- ช่าง          (ย่อมาจากผู้ที่ชำนาญ) เช่น ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเครื่อง

- ที่             (ย่อมาจากตำแหน่งหรือถิ่น) เช่น ที่นอน ที่อยู่

- ผู้             เช่น ผู้หญิง ผู้ใหญ่ ผู้น้อย

ข้อสังเกตคำมูล

 

 คำมูลหลายพยางค์    ควรดูว่าในคำหลายพยางค์นั้นมีความหมายทุกพยางค์หรือไม่
                                ถ้ามีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างเป็นคำมูลหลายพยางค์
                                เช่น

                                มะละกอ = คำมูล 3 พยางค์ นาฬิกา = คำมูล 3 พยางค์
                                มะ = ไม่มีความหมายนา = มีความหมาย
                                ละ = ไม่มีความหมาย ฬิ = ไม่มีความหมาย
                                กอ = มีความหมายกา = มีความหมาย

ข้อสังเกตคำประสม

1. คำประสมจะเป็นวิทยาการสมัยใหม่ เช่น เตารีด ม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น เครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
2. คำประสมเป็นคำเดียวกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ความหายจะไม่เหมือนเดิม เช่น นางแบบ รับรอง มนุษย์กบ คำประสมจะเป็นคำใหม่เกิดขึ้น
3. วิธีสังเกตค่ำประสมนักจะมีลักษณะนามให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่น ใบนี้ คนนี้ ชุดนี้ ฯลฯ เช่น 
  วันนี้ไม่มีคนใช้ขชุดนี้เลย (คำประสม)
4.  คำประสมที่ขึ้นตนด้วยคำว่า "ลูก แม่" ต้องหมายถึงคนจึงจะเป็นคำประสม เช่น ลูกเสือ (คน) 
แม่มด (คน) ถ้าเป็นลูกของเสือ แม่ของมด จะเป็นคำเรียงกันธรรมดา
Sealedยกเว้น ลูกน้ำเป็นคำประสม เพราะมีความหมายเปลี่ยนไป ไม่ใช่ลูกของน้ำแต่เป็นลูกของยุง เป็นต้น
 

Comment

Comment:

Tweet

Our organization has been in the market for quite a long time, so if you are seeking where to obtain excellent quality <a href="http://perfectwritings.com">Economics Essay</a>, merely get in touch with us.

#1 By BARTON29Leslie (31.184.238.73) on 2013-08-30 10:21